Потребителите в България използват все по-често дебитните си карти

Балканският регион бързо се приобщава към електронните разплащания. Това показват данните от последното проучване MasterIndex на международната картова организация Mastercard. Компанията е изследвала финансовите навици и нужди на активните картодържатели в България, Сърбия, Хърватия и Босна и Херцеговина. Като най- популярен разплащателен картов продукт в изброените страни се очертава дебитната карта.

Силно впечатление прави все по-честата употреба на банкови карти, но какви точно са цифрите у нас и в съседните ни държави. Най много притежатели и ползватели на дебитни карти има в Хърватска – 86% от запитаните. В България този процент е 68%. Следват Сърбия и Босна и Херцеговина съответно с 47% и 46% от респондентите на MasterIndex.

Две трети от българските потребители използват банковите си карти поне веднъж седмично и пазаруват онлайн поне веднъж месечно, показват данните на Mastercard. Впечатляващите над 90% от хърватите се възползват от предимствата на електронните разплащания.

Бързината, удобството и сигурността на този вид плащания привличат все повече потребители, които включват в ежедневието си разплащане с карта. В България, Сърбия и Босна и Херцеговина най-често закупуваният продукт с дебитни карти са хранителните стоки, докато в Хърватия това са дрехите.

В нашата родина 64% от участниците в проучването плащат за храната си с карта като е отчетен ръст спрямо миналата година. Българите все по-често използват дебитните си карти и при плащане в бензиностанции, ресторанти, кафенета, клубове и при приемане на куриерски доставки.

Проучването MasterIndex показва все по-голям брой български потребители, които редовно плащат с картите си за покупки на дребно както в големи, така и в средни и малки търговски вериги. Например за последната година потребителите, които закупуват с дебитна карта храна в местните хранителни магазини, са се увеличили със 17% (от 47% през 2016 г. до 64% през 2017 г.), а тези, които заплащат с тях в бензиностанции – с 13% (от 17% през 2016 г. до почти 30% през 2017 г.)“, посочва Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България и Македония.

Рейтинговите агенции и техните оценки

Често за финансови организации, банки и дори цели държави можете да прочетете че са с повишен или намален рейтинг. Какво обаче означава това и кой дава тези оценки?

Заглавия от типа “Moody’s повиши рейтинга на …”, “Fitch намали оценката на …”, “Standard & Poor’s потвърди оценката на … ” насочват вниманието ни към „голямата тройка“ на международните рейтингови агенции. В света има множество агенции за кредитен рейтинг, извършващи дейност на местно и международно ниво, но именно тези три са лидери в сферата и определят бъдещето на инвестициите в глобален мащаб.

Трите корпорации за финансови услуги извършват своята дейност от двете страни на Атлантическия океан. S&P и Moody’s са базирани в САЩ, докато Fitch има представителства в Ню Йорк и Лондон. Заедно притежават над 90% от пазара. Доминират Moody’s и S&P с около 40% дял, докато Fitch притежава едва 15%.

Като агенции занимаващи се с кредитен рейтинг, компаниите предоставят обективна информация, базирана на аналитични методи и точни статистически измервания. Те оценяват

качеството и сигурността на облигационния дълг на даден емитент, формиран въз основа на анализ на финансовото му състояние, давайки информация относно кредитоспособността и възможността за обслужване на ползваните от даден кредитополучател заемни средства при настъпване на техния падеж. Анализите и оценките дадени от различните агенции осигуряват на инвеститорите информация, която да им послужи при поемането на риск и оценка на възможностите, свързани с различни инвестиционни области. По този начин темогат да вземат адекватно решение по отношение на дадена държава, индустрия и класове ценни книжа, в които са избрали да вложат средставата си.

Споменатите рейтингови агенции оценяват по скала от А до D с буквени означения в краткосрочен и дългосрочен план.Рейтингът варира от най-висок през висок, среден и спекулативен до значително рисков. Оценката е придружавана и от перспектива за развитие: положителна, отрицателна или стабилна. Най-висока е оценката

ААА/Ааа, присъждана на длъжници с изключително силен капацитет да изпълнят финансовите си ангажименти, докато D се дава на фирми в несъстоятелност.

Тази година международната рейтингова агенция Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България Baa2 със стабилна перспектива. Като фактори за потвърждаване на оценката бяха посочени:

– устойчивото икономическо развитие и стабилната перспектива за растежа на БВП в средносрочен план и по-точно постигнатият икономически ръст през 2015 и 2016 – съответно 3,6 и 3,4 % и очакваното нарастване на БВП с 2.9% през 2017 и 2018 г.

– добрата фискална позиция с ниско и намаляващо ниво на дълга и значителен фискален резерв. Moody’s прогнозира спад на съотношението държавен дълг към БВП до 23% през 2020 г., след достигнатото ниво от 29.5% през 2016 г.

– структурните предизвикателства пред пазара на труда, свързани с демографските промени и характеристиките на работната сила, които биха могли да се отразяват негативно върху дългосрочния растеж на икономиката.

Другите две агенции Standard & Poor’s и Fitch, през юни тази година, също дадоха положителна оценка на държавата ни като повишиха перспективата пред рейтинга на България от “стабилна” на “положителна”.

Това означава, че има голяма вероятност в следващите 12 месеца оценката на S&P за България да бъде повишена, ако се задържат благоприятните икономически и фискални условия. В момента тя е BB+ в дългосрочен и В в краткосрочен план.

Повишената перспектива все пак отразява очакванията на агенцията, че фискалните и външните показатели ще продължат да се подобряват на фона на демографски предизвикателства като емиграция и застаряващо население.

Fitch Ratings от своя страна потвърдиха дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-‘ и краткосрочния кредитен рейтинг ‘F3’. Като причина се посочва подобряването на показатели за развитието на външния сектор на страната – спад на съотношението на външния дълг към БВП, растеж на БВП.

Ролята и значението на агенциите за кредитен рейтинг нарастват все повече и те се оказват от голямо значение за бъдещата посока на развитие на цели нации. Хубаво е, че виждат светло бъдеще и пред нашата държава, отразено в оценките им за 2017г.

Що е то биткойн?

Названието bitcoin произлиза от английски език, като думата включва в своя състав bit – най-малката единица за измерване на количество информация и coin – монета. Той се дефинира eднoвpeмeннo като парична единица (вaлyтa) и като cиcтeмa зa paзплaщaнe.

Символите, използвани най-често за изобразяване на биткойните са BTC и XBT.

С какво се характеризира понятието “биткойн”?

Валутата биткойн е изцяло дигитална. Тя не се издава и не се гарантира от правителство, организация или компания. По силата на математически закон максималното количество биткойни е ограничено на 21 милиона, като предлагането се увеличава с предопределен, постоянно намаляващ растеж, докато горният лимит бъде достигнат (през 2140 година).

Битĸoйн мрежата e дeцeнтpaлизиpaнa, интернет базирана партньорска система. Moжeм дa ce paзплaщaмe c битĸoйн бeз нyждaтa oт пocpeдници като например VISA, Mastercard или Paypal. Всички компютри, свързани в мрежата обменят информация директно един с друг, без нуждата от централен сървър.

Taĸcитe зa изпpaщaнe нa битĸoйн ca минимaлни, независимо от това, колко пари и на кого пращате. Тъй като Биткойн е глобална мрежа, времето и таксите, необходими да прехвърлите едва няколко биткойна на приятел седящ на две крачки от вас, са абсолютно същите като времето и таксите, необходими да прехвърлите стойността на един милион долара в биткойни в държава на другия край на света. Bcъщнocт, пpи Битĸoйн дъpжaвнитe гpaници нe cъщecтвyвaт – вeднъж пpeвъpнaти в битĸoйн, пapитe ви ca нaлични oт вcяĸa тoчĸa нa cвeтa, в ĸoятo имa интepнeт.

Биткойн адресът е сходен по значение с номера на банковата ви сметка. Но за разлика от нея, притежаваните средства, съхранявани в биткойн адреса, не се удостоверяват с лични данни (като имена, адрес, ЕГН), а с притежанието на уникален частен ключ, който „става“ за този адрес. Когато изпращате пари в банковата система, вие трябва да укажете освен номера на сметката, номера и името на банката, в която е тази сметка, имената на титуляра на сметката и дори произход на средствата за по-големи суми. В Биткойн ви е необходим само биткойн адресът на получателя и частният ви ключ за адреса, от който изпращате биткойните.

Подобно на портфейла ви, в който може да имате много банкноти с различна стойност, така и биткойн портфейлът е съвкупност от множество биткойн адреси, в които може да се съхраняват различни баланси от биткойни. Биткойн портфейлите са софтуерни програми, които ви дават възможност да управлявате лесно вашите биткойни без да е нужно да се занимавате с техническата част на биткойн протокола. За разлика от банковите сметки, всеки може да притежава хиляди (а ако желае и милиони) биткойн адреса.

Биткойн има цена, която се променя постоянно. Когато цената на биткойн расте, това ви носи печалба. Ако цената падне, това ви носи загуба. Това е и причината биткойн да може да се приеме като финансов актив, от който може да се спечели или загуби.

Hяĸoлĸo ca oтличитeлнитe чepти нa битĸoйнa, в cpaвнeниe c тpaдициoннитe вaлyти:

  • Дeцeнтpaлизиpaнocт – Toвa oзнaчaвa, чe ниĸoя цeнтpaлнa влacт нe мoжe дa ocъщecтвявa пapичнa пoлитиĸa. И aĸo няĸoя чacт oт мpeжaтa излeзe извън cтpoя пo няĸaĸвa пpичинa, пoтoĸът нa пapи нe cпиpa.
  • Лecнo yпpaвлeниe – Битĸoйн peгиcтpaция мoжe дa ce cъздaдe зa ceĸyнди, бeз мнoгo въпpocи и бeз тaĸcи. Потребителите могат да изпращат и получават биткойни по електронен път срещу определена такса, като използват електронно портмоне на своя персонален компютър, мобилно устройство или уеб приложение.
  • Aнoнимнocт – Πoтpeбитeлитe мoгaт дa пpитeжaвaт мнoжecтвo битĸoйн aдpecи, ĸoитo нe ca cвъpзaни c имeнa, пoщeнcĸи aдpecи или дpyгa инфopмaция. Идентификацията и плащанията се бaзиpaт нa ĸpиптoгpaфия c пyбличeн ĸлюч, с който се подписва всяка транзакция. Идентичността на потребителя зад адреса остава неизвестна.
  • Πpoзpaчнocт – Битĸoйнитe cъдъpжaт инфopмaция зa вcяĸa eднa тpaнзaĸция. Всички транзакции са публични и се запазват в мрежата на Биткойн. Това означава, че всеки може да види баланса и транзакциите, извършени от даден биткойн адрес.
  • Mинимaлни тaĸcи – Бaнĸитe yдъpжaт нeмaлĸи тaĸcи зa мeждyнapoднa тpaнзaĸция, пpи Битĸoйн тaĸcитe ca минимaлни.
  • Бъpзинa – Битĸoйн мpeжaтa oбpaбoтвa зaявĸитe мнoгoĸpaтнo пo-бъpзo oт тpaдициoннитe бaнĸoви cиcтeми.
  • Heoбpaтимocт – Слeд ĸaтo битĸoйнитe ca изпpaтeни, нямa нaчин дa бъдaт въpнaти oбpaтнo, ocвeн aĸo пoлyчaтeлят нe peши дa ги въpнe.
  • Рядкост – Биткойн е сравнително рядък и има лимит от 21 милиона, за да не губи от стойността си. Количеството биткойни в обращение към момента може да се види на bitcoincharts.com

Moжeтe дa ocpeбpитe вaшитe битĸoйни във вceĸи eдин мoмeнт, в зaвиcимocт oт ĸypca им. Имa битĸoйн-бaнĸoмaти (битoмaти), ĸoитo cтaвaт вce пo-paзпpocтpaнeни нaпocлeдъĸ.

Πъpвият бaнĸoмaт зa битĸoйн в Бългapия e пocтaвeн в Интepпpeд – CTЦ, Coфия нa пъpви aвгycт 2014-тa гoдинa.

Как да пестим пари, докато пътуваме и плащаме с карта?

В днешно време кредитната карта не е лукс, а се превърна в необходимост – за пазаруване от чужбина, резервация на хотели, превод на възнаграждения, плащане на задължения.

За модерния човек пластиката е любим аксесоар, а чрез промоционалните условия, които предлагат различните банки, може да се превърне и в инструмент за пестене на пари.

С цел привличане на лоялни клиенти почти всички по-големи банки сключват редица договорености с магазини, търговски вериги и доставчици на услуги за преференциални условия при разплащане с карта. По този начин и в зависимост от това колко често вадим картата за плащания и какви отстъпки ни носи пазаруването с нея, може да спестим средства от ежедневните си дейности и харчове.

Така например, ако притежавате кредитна карта от Централна Кооперативна банка и планирате екскурзия, ще можете да пътувате с двойно повече багаж на същата цена. В сътрудничество с авиокомпания Bulgaria Air, бе създадена карта, предназначена за всички, които пътуват често зад граница. Безконтактната кредитна карта Visa CCB-Bulgaria Air дава на притежателя си отстъпка 3-5% от пълната стойност на самолетния билет, 5% отстъпка от цената при покупка на стоки на борда на самолетите на Bulgaria Air по време на полет, включване в програмата FLY MORE за лоялни пътници и безплатен превоз на два багажа до 23kg при всеки полет с опериращ превозвач Bulgaria Air. Отстъпката при покупка на самолетен билет се начислява като cash back по картата Ви до 10-то число на месеца след месеца на покупката. За да пощадите семейния бюджет, е необходимо само да посетите един от клоновете на банката.

Ако фокусът на интереса Ви е насочен към хотелско настаняване, отново платете с карта и спестете пари. Първа инвестиционна банка Ви дава достъп до цялата мрежа от хотели, апартаменти, къщи за гости и хостели, посместени на интернет сайта booking.com. Изборът е огромен, а чрез картата си имате възможност да спестите 3% от цената за настаняване в България или чужбина всеки път, когато правите резервация. Нужно е да следвате следните три прости стъпки: посетете страницата на booking.com от уебсайта на банката; изберете дестинация, резервирайте и платете със своята карта от Fibank; насладете се на своето пътуване, а Fibank ще Ви върне обратно 3% от стойността на заплатената от Вас сума за настаняване. Бонусът се изплаща по сметката на картата, с която е направено плащането, в срок до 90 дни, считано от края на месеца, в който е напуснато мястото за настаняване. В програмата на Fibank участват:

– кредитни карти: MasterCard YES PayPass стандартна, MasterCard PayPass стандартна, MasterCard златна, MasterCard платинена, MasterCard World Elite, Visa payWave класик, Visa класик, Visa златна, Visa платинена, VISA Business Gold, MasterCard Business;

– дебитни карти: Debit MasterCard, Maestro Pay Pass, Visa Electron, Visa Electron PayWave, VISA Business Debit и MasterCard Business Debit;

Финансовата култура на българите, знанията и уменията им да си служат с кредитни карти се увеличават. Все по-важен става изборът на подходящ банков продукт и картата не просто заема място в портфейла. Тя се ползва всеки ден и навсякъде. Отстъпките и бонусите са тези, които ще привлекат ползвателите към една или друга банка, така че проучете внимателно и направете своя избор информирано.

Плащайте с карта, пестете пари и се забавлявайте!

 

Visa и Samsung обединяват сили в мобилните разплащания

С навлизането и усъвършенстването на информационните технологии във всяка сфера на човешкия живот и с бума в предлагането на смартфони, мобилните разплащания се превръщат в естествена възможност за съвременния човек. Към днешна дата те са най-удобният метод за покупка на дадена стока или услуга. “Умните” телефони ни дават възможност да се възползваме от удобства като мобилното банкиране и мобилните плащания от всяко място и по всяко време. Това е и причината редица компании да се стремят към употребата им и да се ориентират към внедряването им в своята практика.

Какво ново от Samsung? Освен, че светът е завладян от новия фирмен флагман Galaxy S8 и очаква нетърпеливо неговото пускане, от компанията обявиха партньорство с Visa. Стратегическото обединение е по повод нарастващата роля на безконтактните разплащания в нашето ежедневие. Целта- внедрявяне на услугата ‘Samsung Pay’ в стотици хиляди онлайн търговски обекти по света, които използват услугата Visa Checkout.

Забързаният ритъм на живот ни подтиква да търсим начини за по-лесна и бърза комуникация и справяне с всекидневните проблеми, ето защо от Samsung ни предлагат метод на опростено потребителско пазаруване. Разплащането с новата система се очаква да е по-лесно и сигурно заради идентификацията с пръстов отпечатък, на която се базира. Вече не е нужно да се въвежда каквато и да е картова информация или детайли за покупката. Еднократно потребителят инсталира приложението Samsung Pay и въвежда данните на своите банкови сметки. Следващата му стъпка е да активира пръстова идентификация на своя Samsung телефон. Купувачите ще могат да натиснат кобрандирания с Visa Checkout и Samsung Pay бутон и при докосване на сензора за пръстова идентификация разплащането ще започне веднага, без да има нужда от въвеждането на потребителско име и парола при всяка покупка.

В момент, в който сигурността в мобилната индустрия става все по-важна освен за пръстова идентификация, с новия модел смартфон, се заговори и за лицево разпознаване. Вече не само за отключване на екрана, но и за потвърждаване на трансакции в системата за разплащания Samsung Pay.
Новата функционалност ще предложи на потребителите допълнителна защита и със сигурност ще изпъкне на фона на конкуренцията, превръщайки Galaxy S8 в първия телефон на пазара, чиято face recognition функция се използва и за финансови операции. Смартфонът ще използва комбинация от сканиране на отпечатъци, разпознаване на очния ирис и лицево разпознаване, за да проверява самоличността на потребителите. Компанията работи усилено и с банки, за да им помогне да въведат системи за лицево разпознаване в идните месеци.

За да се възползвате от модерните начини на разплащане не е задължително да притежавате телефон с марка Samsung. Независимо от производителя можете да правите плащания чрез смартфон, без физически да ползвате познатата Ви пластика, а чрез дигитална карта. Тя се издава като допълнителна карта към вече съществуваща Ваша сметка с дебитна или кредитна карта.
В България можете да се възползвате от предложенията на Fibank за бързо плащане само с доближаване на телефона до ПОС терминал за безконтактни плащания. Техническите изисквания към апарата са: инсталирано приложение ‘Мy fibank’, поддръжка на NFC функционалност (безжична технология, която позволява високоскоростно прехвърляне на данни от едно устройство на друго на близки разстояния), операционна система Android не по-малка от версия от 4.4. Плащането с дигитална карта става изключително лесно в няколко стъпки:

– Преди плащане стартирайте мобилното приложение на Fibank;
– Информирайте касиера в магазина, че желаете да платите безконтактно;
– Натиснете бързия бутон „Плащане” и доближете телефона до безконтактния ПОС терминал;
– Изчакайте на екрана на телефона Ви да се изпише текст „Трансакцията е предадена успешно на ПОС терминала”;
– Отдръпнете телефона си от ПОС терминала.*

Чрез мобилните системи за разплащане телефонът Ви се превръща в портфейл, който съдържа всичките Ви кредитни и дебитни карти. Очаквано, с описаните нововъведения се повишава делът на клиенти, които извършват разплащания през сайтовете на търговците, както и се улеснява самият процес на онлайн покупки.

*За повече информация, посетете сайта на банката https://www.fibank.bg/

Революция в пазаруването!

Пазаруване без чакане на дълги опашки на касите, без вадене на продукти от кошниците и без плащане на място, как Ви звучи? Може би фантастично, но както се оказва тази идея вече е съвсем реална, благодарение на Amazon и революцията в пазаруването, която са ни подготвили. Супермаркетите на бъдещето ще ни предоставят възможност да влезем в магазина, да изберем необходимите ни стоки, да ги сложим в чантата си и просто да си излезем. Необходимо е да притежаваме мобилно устройство и да го свържем към личния си акаунт в Amazon.

Инсталирането на безплатното приложение Amazon Gо ни позволява при влизане в магазин да се чекираме на специален терминал, разчитащ QR кодове. Това е и единственото условие, за да получим достъп до магазина. Всеки потребител има свой уникален код и виртуална количка за пазаруване. Следва избор на продукти и сме готови. Системата отчита кога и какво сме взели, дали сме го запазили или сме го върнали на рафта. В магазините на Аmazon няма да има каси, а стойността на покупките ще бъде начислена към сметката на клиента в системата.

Технологията се захранва чрез комбинация от компютърно зрение, сензори и сложен алгоритъм, обединени в това, което компанията нарича Just Walk Out technology или в превод “Просто излез”.

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc

Бързо и лесно – такова е вече пазаруването в Сиатъл, където заработи първият магазин от този тип. В момента се тества от служители на компанията и се очаква по-късно тази година да бъде отворен и за широката публика.

От компанията планират в магазините им да се продават пакетирани храни, плодове и зеленчуци, както и ястия, приготвени на място, и закуски от местни пекарни.Засега Amazon не дава информация как ще се защити от кражби на стоки и дали служители ще проверяват за лична карта при купуване на алкохол.

Ако този модел е успешен, това би вдигнало многократно интереса към всички услуги на компанията и би довело до революция в пазаруването във физически магазини.

Новата смела услуга Amazon Go със сигурност ще промени търговската индустрия, а на нас не ни остава друго освен да чакаме първия магазин в България 🙂

Какво се случи в Давос?

Световния икономически форум в Давос, ежегодната конференция на лидерите на глобалната икономика, събра представители на световния политически и икономически елит от 17 до 20 януари 2017г. в Швейцария. Топ бизнес лидери, финансисти, учени, изследователи и политици се срещнаха в подножието на Алпите за 47-то издание на форума /WEF2017/. Швейцарският алпийски курорт посрещна повече от 2500 души от над 100 страни. Тазгодишната основна тема беше “Отговорно лидерство”. Сред многобройните въпроси за разискване най-споменавани бяха Брекзит и победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ, които направиха изключително неясно бъдещето на световната икономика.

Трудно е да се очертае една цялостна картина с прогноза в средносрочен план за това как ще изглежда светът ни и как го виждат световните лидери. Но ето в обобщение основните акценти и какво се случи в Давос:

Нова лидерска позиция за Китай

Още преди самата среща Китай привлякоха вниманието, не само с най- голямата и високопоставена делегация, представляваща страната от съществуването на форума, но и с безпрецедентното присъствие и окриващата реч на китайския президент Си Дзинпин.

За първи път на Световния икономически форум говори китайски държавен глава. Без да споменава името на Доналд Тръмп, той индиректно отговори на заявките на новоизбрания американски президент да води политика на протекционизъм срещу Китай: „Протекционизмът означава да се заключиш в тъмна стая и да прекъснеш достъпа на всякаква светлина и въздух”. „Никой няма да спечели от една търговска война”, заяви Дзинпин по време на близо едночасовата си реч, с която категорично защити свободната търговия и глобализацията и разкритикува позицията на Тръмп да поставя във всичко на първо място Америка.

В същия дух бяха и речите на други китайски лидери, включително и на основателя и изпълнителен директор на Аlibaba Джак Ма. Един от най-успелите предприемачи заяви, че не самата глобализация е причина за неволите на Америка, а процесът, по който тя протича. Вместо да се използва богатството, което тя генерира, за да се помогне на всички американци, всичко бива пропилявано: https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=1cmHNaNhCHs

Една нова Америка

Кажете сбогом на Съединените американски щати, такива каквито ги познавате и представата Ви за тях от последните 8 години- вече Доналд Тръмп е начело.

Все още има голяма доза несигурност какво ще означава негово ръководство както за родината му, така и за света. Но Антъни Скарамучи, съветник на Тръмп и човекът за връзка между правителствените агенции и бизнеса, се опита да хвърли светлина по този въпрос. Посланието му гласеше – обществото просто не е разбрало правилно Тръмп: https://www.facebook.com/WEFvideo/videos/10154108201431479/

А сега накъде, Европа?

Придържайки се към темата за нестабилността, британският премиер Тереза Мей дойде в Давос, за да очертае плановете на страната си за излизане от Европейския съюз. Тя потвърди намеренията за твърда раздяла с ЕС и подкрепи предложението на новия президент на САЩ за двустранно търговско споразумение.

Г-жа Мей също каза, че „Великобритания няма да търси пълноправно членство в митническия съюз, което позволява на Лондон да преговаря за нови търговски споразумения”. Тя се надява на такова със САЩ, за където през миналата година са изнесени стоки за 100 млрд. паунда, което се равнява на половината износ на Великобритания за ЕС. Повече перспективи все пак има в търговията с дигитални и финансови услуги.

Не е ясно как митническото споразумение на Великобритания с ЕС ще бъде атрактивно и за двете страни. Макар Лондон и Брюксел да искат да избегнат митата, пречка ще е спазването на регулаторните стандарти в Европа от страна на Великобритания и митническите проверки, които ЕС ще наложи.

„Великобритания, дори след като напусне ЕС, ще продължи да подкрепя неговия блок, като следва инстинкта си да гледа към широкия свят”, заяви Мей. Въпреки уверението й, че страната й ще остане отворена за бизнес, финансовите лидери не изглеждаха убедени и заговориха за плановете си да съкратят част от лондонските си офиси.

Нов световен ред. Какво ще представлява този нов свят?

Въпросът, който непрекъснато изникваше е как ще изглежда светът занапред. Дали ще станем свидетели на завръщане към 30-те години на миналия век с изявено задоволяване на лични, егоистични интереси за сметка на общото благо? Не и според лидерите, събрали се в Давос.

“Има 3.6 милиарда души по света, които се надяват на по-добри доходи, на храна два пъти на ден или дори веднъж дневно. Да обърнем гръб на глобализацията, да обърнем гръб на развитието, е именно грешният подход. Да се каже, че глобализацията е лоша, защото разрушава работни места е прекалено опростен начин да се назове нещо, което се нуждае от много аналитична мисъл и разбиране “, каза управляващият директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард.

И не само глобализацията се нуждае от реформа, за да се справи с бързоменящите се времена, но трябва и управленските модели да бъдат променени. Това планира да направи   новият генерален- секретар на ООН Антонио Гутиерес със 72- годишната институция, която ръководи. Целта, която изложи е тя да стане по-гъвкава и да се облекчат бюрократичните процедури.

Формата, която новият свят придобива зависи от решенията, които взимаме днес. Искаме ли, доволни ли сме да живеем в свят, в който богатството на едва 8 души е равно на това на половината човечество? Ако ли не, следва да си зададем въпросите какви политики да приложим, кои системи да преосмислим, за да се стигне до промяната. Идеи за отговор на тези въпроси има – от познатите решения като преквалификация на персонал или реформа на данъчната система до по-радикалните като еднакъв за всички безусловен базов доход.

Разбира се част от тези идеи не са нови, но бяха изместени от бурните събития през 2016 г. Както изтъкна и Кристин Лагард в своето обръщение, посветено на неравенствата между народите, преди 4 години самата тя е сигнализирала за настоящите проблеми, но никой не й е обърнал внимание. Но дори да сме чували някои от предложенията и преди, се нови осезаемото чувство, че точно сега е настъпил моментът за промяна. Изразявайки тази идея Лагард каза: “Ако политиците не го осъзнаят сега, не зная кога това ще се случи.”

Карта или пари в брой?

carte-vs-cash-300x199

Банковите карти навлязоха във всеки един аспект от живота ни. Към днешна дата те са достъпни както за деца над 7 години, така и за пенсионери над  77 години 🙂 Ежедневието ни стана немислимо без тях, тъй като по картата получаваме своята заплата, пенсия, стипендия, джобни пари.

Все по-малък е процентът на българи, които предпочитат да плащат в брой, докато разплащането с банкова карта добива огромна популярност в последно време. Защо се случва това?

Главната причина е удобство. Парите заемат място и са лесен за кражба обект. С наличието на банкови карти и защитата им с ПИН код вече не е нужно да се носят огромни суми в чантата или портмонето. При евентуална загуба или кражба едно телефонно обаждане до обслужващата банка е достатъчно, за да защитите спестяванията си. И все пак не оставяйте кода си в близост до картата!

Пазаруването става възможно по всяко време и където и да се намирате с помощта на Вашата карта. Дебитна или кредитна зависи от Вас. Много потребители разчитат на първия вариант заради ограничението, което има спрямо наличната сума. Рискът от злоупотреби е много по-малък в този случай. Ако все пак предпочетете кредитна карта, ще разполагате с повече средства, без да се съобразявате кога и дали е преведена заплатата Ви.

Клиентите вече могат да платят с карта не само в търговски обект, но и когато получават стоки с куриер или плащат в такси, например. А подобни плащания са все по-често срещани. Банковите институции се опитват да улеснят клиентите си във всяка стъпка от пазаруването им. Неслучайно всеки трети българин ще купи коледните подаръци тази година по интернет: https://goo.gl/Dy5ANN

В днешно време онлайн пазаруването е предпочитаният метод, а картата – най-използваният инстумент.

Банките, както и фирмите за картови разплащания насърчават издаването на карти и се опитват да окуражат разплащанията през ПОС терминал чрез договорки с определени вериги магазини. Наличието на бонус програма за клиентите все още набира скорост у нас и остъпките при покупка с карта за момента се движат в рамките на няколко процента и все пак сред тях можете да попаднете на екскурзия в чужбина, билети за концерт, различни малки и големи предметни награди.

Дебитни карти за деца и младежи

zx620y348_1157693

От родителите зависи какво е отношението на децата към парите. В предходния материал Ви дадохме няколко съвета как да възпитате финансова грамотност у най-малките, а днес ще се заемем с варианти за практическото им приложение.

Веднъж отговорили си на въпроса „достатъчно ли са узрели децата ни, за да разполагат свободно с парите си?”, родителите могат да пристъпят към сериозната крачка да снабдят детето си с карта и да проследят първите му стъпки в света на финансите.

Тръгвайки на училище, малчуганите се сдобиват с първия си мобилен телефон, първия компютър, а защо не и с първата дебитна карта. Използването им благоприятства развитието на финансова култура, както и изгражда по-голяма отговорност и независимост.

Издаването на дебитни карти за деца и младежи е услуга, предоставяна от няколко банки у нас. Всички те предлагат облекчени условия по издаването и поддръжката им, възможност за управление, мониторинг и контрол от страна на родителя, както и атрактивен дизайн, съответстващ на интересите на децата.

Пионер в областта е банка ДСК. Нейните предложения ДСК Старт и ДСК Тийн представляват специално разработени разплащателни сметки за деца от различни възрастови групи – от 7 до навършване на 14 години и от 14 до 18 години, съответно. Техните ползватели получaват джобните си в лична банкова сметка и теглят пари от собствена дебитна карта. Родителите контролират колко харчи детето според предварително зададени лимити за теглене от банкомат.

Най-малките ползват сметката и картата си ДСК Старт безплатно. За тях няма такса за откриване или издаване на картата, няма такса за обслужване на разплащателната сметка, няма такса за теглене от банкомат на банката. Детето само може да избере дизайна на пластиката.

ДСК Тийн предоставя изгодни условия за ползване на разплащателна сметка и дебитна карта. Няма такса за откриване на разплащателната сметка и за издаване на картата, а таксата за теглене от банкомат е 0,10 лв. Обслужването на разплащателната сметка е безплатно.

За придобиване на първоначални банкови и финансови познания спомагат и от Централна кооперативна банка. Техните варианти са насочени към деца между 10 и 18 години и са два –  карти Fun и Cool. Те се издават без такса за откриване на сметка и без такса за избор на дизайн, с преференциална такса за теглене от банкомат на ЦКБ в размер на 0.10 лв. Младежите на възраст от 10 до 13 години могат да се възползват от собствена карта Fun, с която да теглят пари от банкомат. Тийнейджърите между 14 и 18 години, използвайки карта Cool,  могат да се разплащат при търговци и в интернет, както и да теглят пари от банкомат. За дизайн на картите се ползват рисунки, победители в конкурса за детска рисунка “Нарисувай своята емоция”, проведен от ЦКБ.

Първа инвестиционна банка също излизат с предложения за дебитни карти за деца и младежи, разделени в две категории – Debit MasterCard PayPass Kids (за деца между 7 и 13 години) и Debit MasterCard PayPass Teen (за тийнейджъри между 14 и 18 години). И в двата случая картодържателят има право да тегли пари от банкомат, както и да плаща в търговски обекти, включително и да прави бързи безконтактни плащания до определените от родителите лимити на картата.

Условията, които предлагат от банката, са в услуга на родителите. Не се заплаща такса за издаване и поддръжка на картата, не се дължат такси при плащане в търговските обекти или теглене пари от банкомат в България, няма такси и при преиздаване на картата поради изтичане срока на валидност. За всяка възрастова група банката предлага по три вида дизайни, създадени от деца за деца. Изборът е изцяло в ръцете на малчугана.

Този месец Първа инвестиционна банка взе участие в Конференция за образование и дигитална грамотност. Съвместно с DigitalKidZ (инициатива на Фондация “Дигиталните деца”), на 15 октомври, бе проведена дискусия, посветена на „Ранно финансово образование“ при подрастващите. Сред обсъжданите въпроси бяха най-честите родителските грешки за децата и парите, най-добрите съвети, свързани с финансовата грамотност и как да научим децата си да пазаруват онлайн безопасно.

Целта на проведената инициатива, както и на разширеното предлагане на дебитни карти за най-малките е да подобри финансовата им култура, отговорност и дисциплина.

Независимо кой вариант ще изберете повишаването на финансовата грамотност на децата и изграждането на полезни навици у тях още от ранна детска възраст им дава силата да поемат в свои ръце контрола над бъдещите им лични финанси.

Възпитание на финансова грамотност у децата – мисията възможна!

deca-i-pestene

Всеки родител се стреми да даде най-доброто на децата си и да им осигури една стабилна база за бъдещо развитие. Често не се замисляме, но наред с възпитанието на ценности, от огромно значение са и финансовите навици, които възприема всеки един от най-ранна детска възраст. Умението на младите хора да градят финансовото си бъдеще и тяхното благополучие зависят пряко от това, какво са научили в детството си.

Липсата на финансова култура се очертава като все по-сериозен проблем в световен мащаб и все пак финансовото образование е една от пренебрегваните сфери в образованието. И докато не се възприемат учебни часове на тема спестяване на пари и планиране на разходи, отговорността да научат подрастващите как да боравят отговорно с финанси, се пада на родителите. Погрешно е да се отложи темата за времето, „когато те пораснат“. Всяко знание, придобито в най-ранна възраст, би се превърнало в разумна привичка и ценен опит.

В семейството трябва да се поставят основите на финансовата грамотност. Родителите трябва да обсъждат с децата си планирането, поемането на риск, разпределянето на парите за покриване на определени нужди в бъдеще. Не парите, независимо от количеството, а отношението към тях ще им даде контрол над финансовата им съдба.

Но можем ли чрез възпитанието у дома да обучим децата си на основните финансови принципи? Как да изградим добри финансови навици у тях?

Добре е детето от рано да разбере, че парите са ограничен ресурс и ако много силно иска нещо, то трябва да си го постави за цел и да спестява. Подарете му касичка, нека ситуацията е реална и то разполага със собствена сума пари. Само през личния си опит, ще се научи да съхранява, харчи и спестява. Ако поиска скъпа играчка, определете това като финансова цел и разработете заедно финансов план за нейното постигане.

Възпитайте у децата си умението да спестяват и отделят винаги някаква част от получените пари като резерв за бъдещето, когато тези средства могат да им бъдат много по-необходими. Парите са ограничени и затова е важно да вземат правилните решения, защото веднъж похарчили ги, няма да имат никакви, които да харчат.

Децата трябва да се научат да работят за парите си. Важно е да придобият трудови навици още в най-ранна детска възраст, а не да очакват, че всяко тяхно желание ще бъде задоволено, без да положат каквито и да било усилия.

Бъдете за пример. Честно казано, мнозина възрастни не са най-добрия пример за умно и рационално поведение в сферата на финансите, но може би не е късно да се научим да планираме грамотно разходите си, да спестяваме и инвестираме средства.

Можете да пробвате и с игра. Лесен и увлекателен начин е „Монополи” класика сред настолните игри, отлично семейно забавление и подходяща за първите стъпки на децата в света на финансите.  Играта запознава малчуганите с понятия като банка, покупка, продажба, инвестиция, собственост, доход. Отлична е като упражнение по смятане и урок по боравене с банкноти с различен номинал, развива логическото мислене, възпитава умението за добра комуникация и водене на преговори. В хода на играта децата придобиват по-сложни умения – да управляват ресурси, да планират ходове, да решават проблеми в конкурентна среда, да поемат рискове, да разгадават ходовете на противника, да постигат договорености, съобразени с интересите и на другите участници. С края на играта се разкрива важен урок – опитът идва с грешките и от грешките се раждат нови идеи, стратегии и планове.