ФИШИНГ – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И КАК ДА ГО ИЗБЕГНЕМ?

1363941071638

 

 

 

 

 

Знаете ли какво е фишинг? Най-вероятно сте чували понятието, но всъщност запознати ли сте с начина му на работа и разпространение?

Към днешна дата този термин се отнася за едно от най-бързо развиващите се престъпления в интернет пространството. Представлява вид измама, която се осъществява с манипулиране и подтикване на потребителите да предоставят своя лична информация, която в много от случаите се използва за източване на кредитни карти или кражба на потребителски акаунти.

Тази форма на онлайн атака от фалшиви уебсайтове се осъществява чрез дублирането на електронна поща, реклами или сайтове, наподобяващи такива, които посещавате често. Целта е интернет потребителите да бъдат подведени да въведат чувствителна за тях информация – потребителски имена и пароли, номера на банкови сметки, ПИН кодове, номера на кредитни карти, социалноосигурителни номера, дата на раждане. С тези данни измамниците се опитват да получат пари или услуги от името на пострадалите.

Фишингът вреди както на подведените да въведат личните си данни клиенти, така и на компаниите, от чието име се извършва измамата. Потребителите стават скептични към организациите, от чието име се осъществяват злонамерени действия.

Отговорихме на въпроса какво е фишинг,но как да не станем жертва на подобна измама?

Усилията от страна на фирмите в тази посока са съсредоточени в увеличаване информираността на клиентите им за наличието на вероятност да бъдат измамени. Обяснява им се как би трябвало да изглежда едно легитимно съобщение и го сравняват с пример за измамно такова. Насърчават се потребителите да не разкриват чувствителна информация. Някои фирми дори прибягват до цялостно премахване на електронна комуникация с клиентите си.

Самите потребители трябва да са внимателни при поискване да предоставят личните си данни в интернет пространството. Не отваряйте линкове или файлове, изпратени от непознати имейл адреси. При съмнения за истинност на получен имейл, можете да се свържете директно с изпратилата го институция като най- добре въведете ръчно адреса. Подхождайте с изключително внимание и към линковете, публикувани в социалните мрежи, именно Facebook е често използван за разпространение на вируси. Добре е да се използва актуализиран антивирусен софтуер.

И все пак, ако вече сте били подмамени да въведете лична информация, се свържете незабавно с клиентския център на обслужващата ви банка или замесената институция. Важно е да се действа бързо, за да запазите банковите си сметки и лична информация.

Фишингът е тежко престъпление, на което със сигурност не бихте искали да станете жертва. Последствията от него могат сериозно да навредят и да доведат до източване на банкови сметки и дори кражба на самоличност. Веднъж събрали необходимата им информация, измамниците могат да пренасочват средства, извършват транзакции и криминални дела от името на пострадалите, т.е да предизвикат проблеми, чието решение изисква години. Спестете си време и при никакви обстоятелства не предоставяйте лична информация докато „сърфирате” из интернет.