Къде по света банките са най-сигурни?

world-economic-forum-myanmar

Световният икономически форум (World Economic Forum) е международна неправителствена организация със седалище в Женева, Швейцария. Създадена през 1971 г. от професора по икономика Клаус Шваб. Oрганизацията e популярна със свикваните ежегодно в Давос срещи на световни икономически и политически лидери, интелектуалци и журналисти.

Всяка година организацията публикува редица доклади на базата на различни показатели по обсъждани по време на форума въпроси. Тази година част от дневния ред бяха темите: човечеството и изкуствен интелект, бъдещето на банковата система, бъдещето на здравеопазването, човешкият мозък и невробиологичния анализ, новият ред във виртуалния свят, перспективи за групата BRICS, бъдещето на Европа, перспективи за Русия, невробиология на състраданието.

Днес ще обърнем внимание на показателя „стабилност на банковата система”, част от Глобалния доклад за конкурентноспособността на страните и техните икономики (The Global Competitiveness Report).

Класацията на страните с най-сигурните банкови системи в света се подрежда чрез анкета сред гражданите на различни държави. Те отговарят на въпроса „Колко сигурна, според вас, е банковата система в страната Ви?“ и дават оценка от 1 до 7. Както се вижда резултатите не се базират на строго определени икономически критерии, а на личното мнение на гражданите от съответната държава. Нашата страна заема 92-ро място с оценка 4.5.

Ето и класирането на 10-те най-сигурни банкови системи според потребителите за 2015г.*:

Позиция/ранг

           Държава Оценка от потребителите

1.

Канада

6.7

2.

Финландия 6.7

3.

Австралия

6.6

4.

Нова Зеландия

6.5

5.

Сингапур

6.5

6.

Норвегия

6.5

7.

Хонг Конг

6.5

8.

Южна Африка

6.4

9. Чили

6.3

10. Катар

6.3

*Класирането е направено на база показател 8.06 ‘Soundness of banks’. Източник:  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/#indicatorId=GCI.B.08