Как сме с данъците спрямо другите страни в ЕС – част II

ДДС в Европа и у нас

В продължение на материала ни от миналата седмица, днес ще Ви запознаем с размера на данък добавена стойност в по- големите европейски държави. В кои страни ставката превишава 20-те процента в България и къде и за кои стоки изобщо не се заплаща този вид данък – разберете тук:

1Стандартната ставка на ДДС в Австрия е 20%, считано от месец януари 1984г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

10% за основни хранителни продукти; водоснабдяване; фармацевтични продукти; обществен транспорт; вестници и периодични издания; печатни книги; платена кабелна телевизия; лиценз за телевизия; социални услуги; почистване в частни домакинства; хотелско настаняване; събиране на отпадъци; ресторанти.

13% за производство на вино; вход за културни и спортни събития, както и увеселителни паркове; земеделски доставки; вътрешни полети.

2Стандартната ставка на ДДС в Белгия е 21% в сила от месец януари 1996г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

12% за някои храни; някои земеделски доставки; някои социални жилища; ресторанти; някои енергийни продукти като например въглища, лигнитни въглища, кокс; гуми.

6% за някои храни (включително храна за вкъщи); водоснабдяване; някои фармацевтични продукти; медицинско оборудване за хора с увреждания; превоз на пътници; книги, вестници и периодични издания (с някои изключения); вход за културни събития и увеселителни паркове; социални жилища; ремонт и обновяване на частни жилища; някои земеделски доставки; хотелско настаняване; вход за спортни събития; използване на спортни съоръжения; някои социални услуги; погребални услуги; дребни ремонти (включително на велосипеди, обувки и кожени изделия, облекло и спално бельо).

3Стандартната ставка на ДДС във Великобритания е 20% в сила от месец януари 1996г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

5% за детски столчета за автомобили; социални жилища; електроенергия, газ и други местни енергийни доставки; енергоспестяващи инсталации и стоки.

0% за социални жилища; печатни книги, списания и други печатни материали; ремонти на частни жилища; събиране на битови отпадъци; водоснабдяване; основни храни; фармацевтични продукти; определени медицински материали; превоз на пътници и детско облекло.

4Стандартната ставка на ДДС в Германия е 19% в сила от месец януари 2007г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

7% за някои храни; водоснабдяване; медицинско оборудване за хора с увреждания; обществен транспорт; книги; вестници и периодични издания; допускане до културни събития; земеделски доставки; хотелско настаняване; допускане до спортни мероприятия; социални услуги; медицинска и стоматологична помощ.

5Стандартната ставка на ДДС в Дания е 25% в сила от месец януари 1992г.

Намалени ставки на ДДС: няма

6Стандартната ставка на ДДС в Испания е 21% в сила от месец септември 2012г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

10% за някои храни; водоснабдяване; определени фармацевтични продукти; медицинско оборудване за хора с увреждания; обществен транспорт; някои социални жилища; обновяване и ремонт на частни жилища; земеделски доставки; хотелско настаняване; ресторанти, прием на някои спортни събития; някои социални услуги; битови отпадъци.

4% за някои храни; някои фармацевтични продукти; медицинско оборудване за хора с увреждания; някои книги; някои вестници и периодични издания; някои социални услуги.

7Стандартната ставка на ДДС в Италия е 22% в сила от месец октомври 2013г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

10% за някои храни; водоснабдяване; някои фармацевтични продукти; обществен транспорт; допускане до културни събития; някои социални жилища; обновяване и ремонт на частни жилища; някои земеделски доставки; хотелско настаняване; ресторанти; допускане до някои спортни събития; някои социални услуги; събиране на битови отпадъци.

4% за някои хранителни продукти; определено медицинско оборудване за хора с увреждания; някои книги; вестници и периодични издания; някои социални жилища; някои земеделски доставки; някои социални услуги.

8Стандартната ставка на ДДС в Португалия е 23% в сила от месец януари 2011г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

13% за някои храни; допускане до определени културни събития; някои земеделски доставки; вино; дизел за селското стопанство.

6% за някои храни; водоснабдяване; определени фармацевтични продукти; медицинско оборудване за хора с увреждания; детски столчета за автомобил; обществен транспорт; някои книги; някои вестници и периодични издания; социални жилища; обновяване и ремонт на частни жилища; някои земеделски доставки; хотелско настаняване; някои социални услуги; медицинска и стоматологична помощ; събиране на битови отпадъци, дребни ремонти на велосипеди.

9Стандартната ставка на ДДС във Франция е 20% в сила от месец януари 2014г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

10% за някои храни; някои фармацевтични продукти; обществен транспорт; допускане до увеселителни паркове; платена кабелна телевизия; ремонт на частни жилища; почистване в частни домакинства; някои земеделски доставки; хотелско настаняване; ресторанти (с изключение на алкохолни напитки); събиране на отпадъци.

5.5% за някои храни; водоснабдяване, медицинско оборудване за хора с увреждания; книги (с изключение на тези с порнографски или насилствено съдържание); допускане до определени културни събития; някои социални жилища; допускане до спортни мероприятия.

2.1% за някои фармацевтични продукти; вестници и периодични издания; телевизионен лиценз.

10Стандартната ставка на ДДС в Холандия е 21% в сила от месец октомври 2012г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

6% за хранителни продукти; водоснабдяване; определени фармацевтични продукти; определено медицинско оборудване за хора с увреждания; част от обществения транспорт; книги; вестници и периодични издания; допускане до културни събития и увеселителни паркове; обновяване и ремонт на частни жилища; почистване на частни домакинства; земеделски доставки; хотелско настаняване; ресторанти (с изключение на алкохолни напитки); допускане до спортни мероприятия; използване на спортни съоръжения; дребни ремонти на велосипеди; обувки и кожени изделия; облекло и спално бельо; фризьорството.

11Стандартната ставка на ДДС в Швеция е 25% в сила от месец юли 1990г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

12% за някои храни; хотелско настаняване; ресторанти.

6% за обществен транспорт; книги; вестници и периодични издания; допускане до културни събития; допускане до спортни мероприятия; използване на спортни съоръжения

Източник: http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-rates/eu-vat-rates/

Как сме с данъците спрямо другите страни в ЕС – част I

ДДС в Европа и у нас

Като физическо или юридическо лице разполагате с парите си, няма значение, данъци се плащат от всички, по цял свят – корпоративен, туристически, данък добавена стойност, върху доходите, върху наследствата, върху превозните средства, върху недвижимите имоти – няма как да не изпълните задълженията си към държавата и да не внесете съответните такси.

Най- много се говори за ДДС. Често задавани въпроси са как и при какви условия потребителите са задължени да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),  в какъв размер е дължимият данък, кога и къде трябва да се подадат данъчните декларации, кога се заплаща данъкът, как се възстановява, как трябва да бъдат написани фактурите и др.

В настоящия материал няма да задълбочаваме в детайли около особеностите на този вид данък, а ще обърнем внимание на различните му ставки в страните из Европа.

Размерът на стандартната ставка на ДДС, приложима от всички държави членки на ЕС, не може да бъде по-малък от 15 %. И все пак тези страни могат да прилагат една или две намалени ставки в размер, не по-малък от 5 %, към конкретни стоки или услуги. При определени условия се прилагат и редица разпоредби, които се отклоняват от тези правила (по-ниски ставки, намалени ставки за други стоки или услуги и др.).

У нас, от 1999г. насам е приложима стандартна ставка в размер на 20%. Изключение правят хотелиерските услуги, които се облагат с 9%. Това включва настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места и площадки за къмпинг и каравани. В България има и освободени от ДДС доставки – тези свързани със здравеопазване, социални грижи, образование, култура, финанси, застраховане, инвестиционно злато, някои сделки със земя и сгради и други.

Ето как стоят нещата и в съседните ни Гърция и Румъния:

download

Стандартната ставка на ДДС в южната ни съседка е 23%, считано от юли 2010г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

6% за някои фармацевтични продукти; книги; вестници и периодични издания; театър; хотелско настаняване.

13% за основни хранителни продукти; водоснабдяване; някои фармацевтични продукти; медицинско оборудване за хора с увреждания; някои земеделски доставки; погребални услуги.

FLAG_Romania

Стандартната ставка на ДДС в северната ни съседка е 20%, считано от януари 2016г. Намалени ставки на данъка има за следните стоки и услуги:

5% за книги, учебници, вестници и списания; билети за кино, театър, опера; за музеи и за спортни събития.

9% за хранителните продукти; безалкохолните напитки и лекарствата.
Какви са стойностите на данък добавена стойност в другите европейски държави, четете в следващия ни материал.