Какво представлява търговията със стоки и защо е важна за търговците?

Източник: Pixabay.com

Както знаем, стоката е най-старата форма на финансовите инструменти. Пазарът им е почти толкова стар, колкото и самата човешка цивилизация. А историята сочи, че преди около 6000 години оризът може би е бил първата стока. Далече в миналото хората ползвали глинени жетони като обменно средство, за да купуват добитък.

Днес обаче, търговията със стоки формира основата на глобалната търговска екосистема. Те се превърнаха в популярно средство за хеджиране на инфлацията (или застраховката срещу загуба) и диверсификация на портфейла. За много търговци и инвеститори търговията със стоки е предпочитан начин за защита на средствата и намаляване на общия риск за техните портфейли.

И в случая се питате кои са основните категории стоки? Те могат да бъдат разделени на следните няколко групи:

1 Селскостопански стоки, хранителни култури (какао, памук, царевица, кафе и др.), добитък и технически култури (включително вълна и дървен материал);

2 Енергийни стоки – природен газ, суров нефт и бензин, въглища и уран, етанол и електричество;

3 Метални стоки, неблагородни метали (т.е. желязна руда, цинк, алуминий, никел, стомана и др.) и благородни метали (злато, сребро, паладий и платина);

4 Екологични стоки, включително сертификати за възобновяема енергия, въглеродни емисии и бели сертификати.

Някои смятат, че криптовалутите – уникален и изключително популярен клас активи – също могат да бъдат наричани стоки. Въпреки че Швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (FINMA) и Американската комисия за ценни книжа и борси (SEC) са склонни да регулират криптовалутите като нещо подобно на акциите, мнозина смятат, че стоките в реалния свят са много по-добър аналог за тях.

Доказвайки тази теория, биткойн-ът се нарича „цифрово злато“ и много криптовалути се „добиват“. По същество криптовалутите, също като стоките, са свободни от външен контрол и техните стойности се определят от пазарните фактори. Освен това криптовалутите могат също да се търгуват за стоки. Затова тях причисляваме към следващата група тук:

5 Криптовалути, включително Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Monero и много други.

Основните причини, които биха ви накарали да търгувате със стоки, са няколко. На първо място е диверсификацията. Наличието на стоки в портфейл само с акции може да намали нестабилността поради липсата на пряка връзка между стоките и другите класове активи. Затова разнообразието е с изключителна важност тук.

Стоките, също така, могат да служат като сигурно убежище по време на глобална икономическа несигурност и турбуленция на пазара, защото могат да запазят своята физическа стойност.

Абсолютната стойност на стоките е независима от валутите. Те често я запазват, дори ако валутата падне по време на период на инфлация. А това е още едно съществено предимство, без съмнение.

Търговията със стоки изисква внимателно обмисляне, тъй като шансът за реализиране на големи печалби върви ръка за ръка с риска от големи загуби. Цената им може да бъде много трудна за прогнозиране като може да се промени рязко заради редица фактори – търсенето, метеорологични условия, политически вълнения, статута на световната резервна валута – щатският долар и т.н. Затова всяко действие следва да бъде анализирано в детайли, тъй като за разлика от акциите, тук почти няма фундаментални финансови показатели като съотношение цена-печалба и лихвени проценти.

Източник: Capital.com