За златото като доходоносна инвестиция по време на пандемия

В световната история, малко инвестиции през годините могат да си съперничат със златото по популярност като хеджиране срещу почти всякакъв вид икономически сътресения – инфлация, пазарна несигурност, валутни сътресения. Съвсем закономерно, пандемията от COVID-19 отключи нова вълна на сериозен интерес към златото, като инвестиционен продукт и един вид сигурно убежище за средствата. То е много добър вариант и за диверсификация на портфейла, защото балансираното портфолио помага за намаляване на риска и нестабилноста. Според данни на Световния съвет по златото, като най-голям купувач на кюлчета и монети в Европа, Германия регистрира видимо увеличение на благородния метал през изминалата година. Това съвсем закономерно се отрази като посока за търсене на инвестиции в цяла Европа, като България не прави изключение. Много международни финансови компании увеличиха продуктовото си портфолио със сметки и инвестиционни продукти, свързани със злато. Само две обаче са компаниите, които оперират на територията на България и предлагат инвестиционни решения, пряко обвързани с благородния метал.

  • „Златна сметка“ от Fibank

„Златна сметка“ от Fibank (Първа инвестиционна банка) е иновативен продукт без аналог в България, който предоставя лесен и достъпен начин за извършване на покупко-продажба на злато. Възможността за инвестиция в злато е добра алтернатива, която има ред предимства. Сметката е подходяща както за физически лица, така и за бизнес клиенти на банката, като позволява бързи, лесни и удобни ежедневни трансакции, без да се рискува увреждане на благородния метал. Търгувайки със злато, посредством банков продукт, клиентите спестяват разходи, които обикновено съпътстват закупуването на физическо злато – разходи за доставка, съхранение и т.н. Сред предимствата на “Златна сметка“ е и възможността клиентите да се възползват от изгодни цени за покупко-продажба.

Откриването и поддържането на „Златна сметка“ е в XAU (1 XAU = 1 тройунция злато).Тя може да бъде открита чрез електронното банкиране “Моята Fibank” или в офис на банката, като е безсрочна и няма минимална сума за откриване и закриване. Покупко-продажбата се осъществява посредством трансакция между “Златната сметка“ и поддържана разплащателна сметка в Първа инвестиционна банка. Ползвателите на тази сметка сами определят в кой момент да продадат част или цялата наличност, според моментната динамика на цената на актива спрямо лева, еврото и щатския долар. Сметката е безсрочна и няма минимална сума за откриване. Минималната сума за трансакция по сметката е 0.01 XAU, което по днешен курс е около 32 лв. За покупко-продажба чрез приложението MyFibank не се начислява такса. Чрез новия продукт на ПИБ клиентите свободно планират с каква сума и по кое време желаят да закупят злато, а също така и в кой момент да продадат част или цялата наличност.

  • Инвестиции в злато чрез Revolut

От финтех компанията Revolut също предоставят инвестиционно решение в злато. Предлага се опция за покупко-продажба на метала с различни национални и крипто валути, чрез които може да се плаща с картата им. Освен това потребителите могат да правят директни разплащания помежду си в злато. На практика, по този начин от Revolut дават на златотo статут на глобална валута.

С този подход финтех компанията позволява на потребителите да създадат диверсифициран инвестиционен портфейл, с включена експозиция в благородния метал.

Покупката и инвестицията е обезпечена с реален физически благороден метал, който се съхранява при доверени партньори на компанията. Потребителите, използващи платените пакети на Revolut, могат да търгуват със златото на борсова цена, в реално време.